Organ Bağışının Önemi

Ülkemizde organ bağışı ne yazık ki hala yeterli düzeyde değildir.Bunun en büyük sebebi çeşitli ön yargılar ve bazı yanlış inanışlardır. Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar he ne kadar devam diyor olsa da ne yazık ki yeterli seviyeye ulaşılamamaktadır. Ölümüyle organlarını bağışlayanların sayısı senede 300ü geçmemektedir. Buna rağmen her yıl organ beklerken hayatını kaybedenlerin sayısı ülkemizde yılda 6bin kadardır. Organ bekleyen hasta sayısı hergeçen gün artmaktadır. Türkiye’de sadece böbrek hastası sayısı 60 bin civarındadır. Böbrek hastaları diyaliz makinasına bağlı olarak organ bekleyip hayatını devam ettirmeye çalışırken; kalp, karaciğer gibi yetmezliği bulunan hastaların makineye bağlı yaşam şansları olmadığı için hayatlarını kaybetmektedirler.
Sevdiğimiz birini kaybetme konusu ile yüzyüze kaldığımızda canımızı bile verebilecek bir konuma gelebildiğimizi varsayarsak organ bağışı ve donör olmak hayatın her döneminde önemli bir gerçekliktir. Organ bağışı bir hayat kurtarma anlamına gelir.

İslamda Organ Bağışı Caizdir midir

Türkiye’de organ bağışı konusunda son dönemlerde haklı bilinçlendirme ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler her ne kadar artmış olsa da organ bağışlayan kişi sayısında ciddi artışlar yaşanmamaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden birisi dini yanlış inanışlardır. Pek çok yanlış bilgi insanların bu konudaki kafasının karışmasına neden olmaktadır. İnsanlar organ bağışlamanın günah olduğunu düşünmektedirler.
Türkiye’de Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 6 Mart 1980 tarih ve 196 sayılı kararına göre organ bağışı islam dinine göre caiz olarak kabul edilmiştir. Ancak insanlarımızın çoğu bu bilgiden yoksun olarak hareket etmektedirler. Çoğu insan kendi tanıdığı bir din adamına başvurup, din adamının kendi görüşleri hususunda günah olduğuna inanması durumunda organ bağışından vazgeçmektedir.
Organ bağışının en büyük ve yegane amacı bir insanın hayatını kurtarmaktır. Ve dinen bununla ilgili en hakiki açıklama da Kur’an-ı Kerim’de Maide Suresi, 32.ayette yapılmıştır: “Bir kişiye hayat vermek, bütün insanlara hayat vermeye eşdeğer sevaptır.”
Bu durumda organ bağışı dinimize göre günah değildir, caizdir.

Organ Bağışı Nasıl Yapılır

Organ bağışı yapmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. 18 yaşını doldurmuş olan dileyen her birey bir sağlık kuruluşuna başvurarak “Doku ve Organ Bağış Belge”si alabilir. Organ bağışının bir hekim tarafından tasdiki ve iki tanığı olmak zorundadır. Organ bağışı kartı alındıktan sonra bu kart genel olarak kişinin yanında taşınır ve bir kaza durumunda doktorlar bu durumdan bilgili olarak öncelikle bu organları kurtarmaya çalışırlar.
Ayrıca organ bağışından ailenin haberi olmak zorundadır. Organ bağışı bir nevi vasiyet niteliği taşımaktadır.

Organ bağışı için başvurulabilecek yerler;
Sağlık Müdürlükleri,hastaneler, organ nakli yapılan merkezler, organ nakli ile ilgilenen vakıflar ve dernekler ve emniyet müdürlüklerinde ehliyet alım sırasında bağış yapılabilir.

Hangi organlar bağışlanabilir : Sağlıklıo her organ bağışlanabileceği gibi, öncelikle ve ülkemizde nakli yapılabilen organlar, kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, akciğer, kalp kapağı, göz kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi organlar bağışlanabilir.

1980 tarih ve 2240 sayılı organ bağışı ile ilgili yasa:
* Madde 3- Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı organ ve doku alınması ve satılması yasaktır.
* Madde 4- Bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır.
* Madde 5- Onsekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden Organ ve Doku alınması yasaktır.
* Madde 6- Onsekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden Organ ve Doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.
* Madde 11- Bu konunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle, biri kardiyolog, biri nörolog, biri nöroşirürjiyen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan dört kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır.
* Madde 12- Alıcının müdavi hekimi ile organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak hekimler kurulunda yer almaları yasaktır.
* Madde 15- Bu kanuna aykırı şekilde organ ve doku alan, saklayan, aşılayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler veya bunun komisyonculuğunu yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 50.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar ağır para cezasına hüküm olunur.