Tomografi Nedir

Tomografi Nedir

Tomografi X ışınlarını vücudun herhangi bir düzleminde odaklayarak vücuttaki derin dokuları net olarak görüntüleyebilmeyi sağlayan radyoloji tekniğidir.
Başka organların arkasında kalan ya da sınırları yeterince belirgin olmadığından klasik radyoloji teknikleriyle saptanamayan yumuşak dokular bu yöntemle kolayca görüntülenebilir hale getirilebilir.
En basit yöntem olan çizgisel tomografide X ışını lambası (röntgen lambası) tek bir doğrultuda düz çizgi üzerinde, film ise öbür doğrultuda hareket eder.Bu arada X ışını lambası ışınım yaymayı sürdürdüğünden vücudun incelenen bölümündeki yapıların çoğu bu hareket nedeniyle net çıkmaz; yalnızca lamba ile film arasındaki çizginin merkez noktasıyla çakışan düzlemdeki yapılar net görülür.
Çok doğrultulu tomografi olarak bilinen daha karmaşık bir yöntemde film ve röntgen lambası dairesel ya da elips biçimli hareket ettiği sürece odak düzlemindeki yapıların net görüntüsü alınabilir.
Bilgisayarlı tomografi ya da bilgisayarlı eksenel tomografi daha da karmaşık bir tekniktir. Tanı koymak amacıyla yaygın olarak kullanılan bu teknikte ince bir X ışını demeti vücudun bir bölümünün üzerinden geçerken görüntü film üzerinde değil, bir ışınım dedektörüne (algılayıcı) elektirik darbeleri halinde kaydedilir. Bu taramalar sonucunda toplanan veriler, ışınım soğurma görüntülerinden yararlanırak dokuların binlerce noktadaki yoğunluğunu beliryen bir bilgisayarca bütünleştirilir. Yoğunluk değerleri bir ekranda değişik parlaklık dereceleri olarak belirirken incelenen organın kesiti ayrıntılı olarak görüntülenmiş olur.

Arananlar:

  • Easycure 2 Kür Lambası mail

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.