Halk Sağlığı

Halk sağlığı tek başına bireyi değil, bireylerin oluşturduğu kitleyi kapsamı içine alan koruyucu ve sosyal tıp uygulamarıdır. Kentler gibi toplu yaşanan yerlerde insan topluluklarına yönelik koruyucu sağlık önlemleri halk sağlığını ilgilendirir. Çevredeki zararlı atıkların ve etkenlerin ortadan kaldırılması ( hava kirliliği, sıvı ve katı atıkların etkisiz duruma getirlmesi, hastalık yapıcı mikroorganizmaların, parazitlerin, sinekler, fareler gibi zararlıların yok edilmesi ), içme ve kullanım sularının sağlığa elverişli duruma getirilmesi, besin maddelerinin sağlığa uygun olması, radyasyon kaynaklarının denetimi, gürültü denetimi, başta gelen ölüm ve sakatlık nedeni olan hastalıklarla toplum çapında savaşım, kalıtsal hastalıkların önlenmesi,  yaşam istatistiklerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi, halk için sağlık eğitimi, rehabilitasyon çalışmalarının örgütlenmesi, ve meslek hastalıklarına ilişkin önlemler, bu geniş hizmet alanının sınırları içindedir. http://www.neyeiyigelir.com

Halk sağlığı uygulamaları resmi sağlık yetkilileri, üniversitelerin halk sağlığı bilim dalları ve belediye gibi kuruluşlarda çalışan hekimler tarafından yürütülür. Birey ve toplum sağlığını çevresiyle bir bütün olarak ele alan halk sağlığının amacı, birincil koruma adı verilen koruyucu tıp uygulamalarıdır. Bu uygulamalar toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesini ve bütün bilimsel ve teknik olanakların kullanılarak Dünya Sağlık Örgütü’nce ‘”iziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali” biçiminde tanımlanan sağlık durumunun sağlanmasını amaçlar.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.