Aspirin – Salisilat Zehirlenmesi

Salisilat zehirlenmesi salisilatlardan (aspirin) kaynaklanan hafif zehirlenmedir. Mide bulantısı,  baş dönmesi, mide kaynaması, epigastralji (üst karın blgesinde ağrı) gibi özellikle sindirim sistemiyle ilgili belirtilerle kendini gösterir. Kulakta uğultu, çınlama, işitme azlığı gibi rahatsızlıklar da sık görülür. Bu rahatsızlıklar ilacın kesilmesi ya da dozun azaltılmasıyla çoğu zaman geriler. Bu zehirlenme türünde görülen ruhsal belirtiler de önemlidir. Huzursuzluk, varsanılar, hezeyanlı düşünce ve uykusuzluk karşılaşılan başlıca ruhsal bozukluklardır. Bunlar tedavinin kesilmesiyle ortadan kalkar.

Salisilat zehirlenmesi salisilat tedavisi sırasında ya da salisilat bağımlılığıyla gelişen bazı farmakomani( ilaç alma hastalığı) olgularında da ortaya çıkabilir.

 

Arsenik Zehirlenmesi

Aresenik elementi ve türevlerinin vücut dokuları üzerinde zararlı etkilere yol açması. Element halindeki arsenik ve suda erimeyen bütün aresenik türevleri vücutta zehir etkisi yapar.
İnsanda arsenik zehirlenmesi genellikle arsenik III oksit (arsenik anhidrit), bakır asetoarsenik gibi arsenik bileşikleri ile hazırlanmış çeşitli fare zehirleri, tarım ya da böcek ilaçlarının ağız ya da solunum yolu ile alınmasıyla ortaya çıkar ve alınan dozun miktarına göre öldürücü olabilir. renksiz ve tatsız bir doz olan arsenik anhidirt, adli tıpta kimyasal inceleme yöntemlerinin geliştirilmesine değin cinayit amacıyla en çok kullanılan zehirlerden biri olmuşur.
Çocukların ya da meslekleri gereği arsenikli bileşiklerle yakın ilişkide olanların dikkkatsizlik ya da yanılgı sonucu bu maddeleri alması ağır sonuçlar doğurabilir.İlaçlı meyve sebzelerin yıkanmadan yenmesi de vücutta zehirlenmeye yol açacak düzeyde arsenik birikmesine yol açabilir.
zehirlenme, ya birkerede alınan yüksek dozda arsenikten (akut zehirlenme) ya da küçük dozların art arda alınmasından (kronik zehirlenme) kaynaklanır.
Akut zehirlenmenin başlıca belirtileri : mide bulantısı kusma, ağız ve boğazda yanma, şiddetli karın ağrılarıdır. Bunu izleyen dolaşım ve kalp yetmezliği birkaç saat içinde ölüme neden olabilir.
Kronik arsenik zehirlenmesi belirtileri ise : yavaş yavaş güçten düşme, deride renk değişimi ve pullanma, kansızlık, ayrıca felç ve bilinç bulanıklığı ortaya çıkan sinir sistemi bozuklukları sayılabilir.