Regürjitasyon

Mide ya da yemek borusundan küçük miktarlarda besinin ağza gelmesi durumuna regürjitasyon denir. Regürjitasyon geğirme sırasında gerçekleşiyorsa ve önemsiz miktarlarda besinin ağza gelmesi söz konusu ise patolojik anlamı yoktur. Olguların çoğunluğunda midenin kardiya ( mide ağzı) bölgesindeki kaslarda gerginlik azalması (hipotoni) ve mide kaslarında hareket artışı (hipermotilite) görülür.