Göz Muayenesi Ne Zaman Yapılmalıdır

Herhangi bir görme bozukluğu olduğunda, rahat ve açık seçik görmede güçlük çekildiği zaman göz muayenesi yapılmalıdır. Rahatsızlığın ışığın gözde kırılmasıyla ilgili ve gözlükle düzeltilebilen bir aksaklıktan mı, yoksa  tedavi gerektiren bir bozukluktan mı ileri geldiğini  saptamak önemlidir.

Çocuklarda göz kontrolü ne zaman yapılmalıdır ?

Çocukların gözleri doğumdan sonra  yetişme çağına kadar düzenli bir biçimde kontrol edilmelidir.  Çünkü  bu sürede   çocuğun göz bebeği  gelişme halinde olduğundan  görme yeteneğinde büyük gelişmeler ortaya çıkabilir. Görme bozukluğu farkına varılmadığı taktirde okuldaki başarısını etkiler.Çocuk okumada güçlük çekebilir ya da  arka sıralarda oturduğunda tahtayı göremeyebilir. Gözlük takan çocuklar her altı ayda bir  göz muayanesinden geçirilmelidir.

Yirmi yaşına geldikten sonra gözlerin gelişmesi tamamlanır Yakın ya da uzak görmede herhangi bir sorun  yoksa artık gözleri kontrol ettirmeye gerek kalmaz .  Gözlük takılıyorsa ancak bunları değiştirme gereği duyduğunda kontrole gitmek gerekir. Çünkü yetişkinlerin görme durumunda çok büyük  değişme olmaz.

Kırk yaşlarına gelince çoğu insanda , görme bozuklukları ortaya çıkmaya başlar. Bu doğal bir sonuçtur. Göz merceği zamanla yavaş yavaş sertleştiği ve dışbükey  olma özelliğini yitirdiği için  yakın nesneler  üzerinde odaklaşma  güçleşir . Bu nedenle bu yaşlardan sonra iki yılda bir göz muayenesi yaptırmak  gerekir. Gözlük kullanıyorsa 45 ile 65 yaşları arasında iki üç yılda bir mercek değiştirmek daha kuvvetli gözlük camları taktırmak gerekebilir. Yakın gözlüğü kullananlarda bir süre sonra uzak görme bozuklukları başlar. Bu durumda göz doktoru dışbükey ve içbükey merceklerin birlikte yerleştirilmiş olduğu bifokal ( çift odaklı )  gözlük kullanılmasını önerir . Böylece sürekli gözlük değiştirme külfeti ortadan kalkar .

Niçin İki Göz Aynı Şekilde Görmez

Niçin iki göz aynı şekilde görmez ?

Vücudun her iki yanında bulunan çift organlar çoğunlukla biçim ve büyüklük yönünden farklılık gösterir. Göz yuvarlağının biçimlerinde ve ölçülerinde az bir fark olmasıda oldukça sık karşılanan bir olgudur Bu fark, her iki görüşü arasında bir miktar değişikliğe yol açar Gözün biri öbüründen biraz daha küçükse bu göz yakını öbür göz uzağı gösterir. İki göz arasında daha belirgin fark olmasına az rastlanır. Bu durumda gözler uyum yapamaz. Bu gibi bozuklukların çok küçük yaşlarda fark edilmesi çok önemlidir ama oldukça zordur. Bozukluğun farkına varılmaması halinde gözlerden birisi tembelleşir. Uzak ya da yakın görme yetersizlikleri özel gözlük takılarak düzeltilir. İyi çalışan göz zaman zaman kısa sürelerle kapatılarak çalışması sağlanır Bu tür bozuklukların aileler içinde kuşaktan kuşağa geçtiği görülmektedir

Çocuklarda Göz Muayenesinin Önemi

Küçük çocukların, özellikle henüz konuşma çağına gelmemiş çocukların göz muayenesi hayli güçtür. Şaşılığın, çocukta daha ciddi bir aksaklığa dönüşmeden olabildiğince erken anlaşılması çok önemlidir. Gözlerin birbiri ile uyumlu olarak çalışmaması halinde şaşılık ortaya çıkar. Yakın bir nesneye bakıldığında gözlerin biri yada her ikisi içeriğe ya da dışarıya kayar. Çoğunlukla bu durumda görme işlevinin tümünü bir göz yapar, diğer göz tembelleşir. Şaşılıközel bir gözlük takılmak suretiyle düzeltilebilir. Bazı şaşılıklar çocuğun gözlerine bakınca hemen farkedilebilir. Bazı çocuklardaki şaşılık ise bu biçimde belli olmayabilir. anne çocukla sürekli birlikte olduğu için bu durumu farkedebilir. Bu durumlarda erken teşhis ve tedavi yollarına gidilmesi önemlidir. http://www.neyeiyigelir.com