Çocuklarda İdrar Kaçırma

Çocuklarda İdrar Kaçırma ( Enürezi) : Üç – Dört yaşından sonra devam eden istemsiz idrar kaçırma. Enürezi hemen her gece uykuda meydana gelir (gece işemesi).  Çocuklarda seyrek olarak siyek, idrar kesesi kusurları ya da omurilik lezyonları gibiyapısal bir nedene bağlıdır. Daha sık olarak psikolojik streslere, uzun süren güçsüz bir hastalığa ya da aile ortamında uyumsuzluğa bağlı  geçici bir durumdur. Bozukluk genellikle ergenlikle birlikte düzelir ve erişkin yaştayalnızca yapısal bozukluğu olan hastalarda görülür. Sara nöbetleri, omurilik lezyonları ya da ürogenital yapı bozuklukları enürezi nedeni olabilir.

Çocuklarda Göz Muayenesinin Önemi

Küçük çocukların, özellikle henüz konuşma çağına gelmemiş çocukların göz muayenesi hayli güçtür. Şaşılığın, çocukta daha ciddi bir aksaklığa dönüşmeden olabildiğince erken anlaşılması çok önemlidir. Gözlerin birbiri ile uyumlu olarak çalışmaması halinde şaşılık ortaya çıkar. Yakın bir nesneye bakıldığında gözlerin biri yada her ikisi içeriğe ya da dışarıya kayar. Çoğunlukla bu durumda görme işlevinin tümünü bir göz yapar, diğer göz tembelleşir. Şaşılıközel bir gözlük takılmak suretiyle düzeltilebilir. Bazı şaşılıklar çocuğun gözlerine bakınca hemen farkedilebilir. Bazı çocuklardaki şaşılık ise bu biçimde belli olmayabilir. anne çocukla sürekli birlikte olduğu için bu durumu farkedebilir. Bu durumlarda erken teşhis ve tedavi yollarına gidilmesi önemlidir. http://www.neyeiyigelir.com